Stalde og folde

ENGHØJS PONYCLUB er kendt for sine gode ponyer og heste, vi driver kun rideferie-virksomhed i skoleferierne, og ikke rideskole eller pony/heste-udlejning på noget tidspunkt.
Uden for ferieopholdene går alle ponyer/heste frit løse inde eller ude, som de selv vil på 50 tdr. land omgivet af skov, levende hegn og gærder, eller i den friske luft helt ude ved stranden.

Ponyernes og hestenes megen frihed året rundt betyder også, at der ikke er noget indestængt behov for at overreagere, bare fordi de skal ud af stalden og rides.

Ved etableringen af vore nuværende stalde har vi søgt at skabe de bedst mulige forhold for vore ponyer og heste året rundt, og dette efter de nyeste, mest moderne miljø- og hestevenlige principper.

I praksis foregår det på den måde, at op mod 35 ponyer/små heste benytter en 370 m2 vel-ventileret løsdriftsstald, der indvendig er beklædt med træ, (halvtømmer) hvilket giver det sundeste staldklima. Løsdriftsstalden er indvendig opdelt i 3 afdelinger, med hver sin udgang i sydsiden, (læsiden) mod græsfoldene.

Endvidere findes der en fin stald med 7 ekstra bokse.

Skovgårdens tilhørende jordareal er 2 km. langt, og alle 3 afdelingers folde er hver på mindst 10 tdr. land og mindst 1 km. lange. Da ponyer/heste flere gange dagligt færdes rundt på hele arealet, så får de så meget motion, at de, når skoleferierne sætter ind, er veloplagte og i kondi til at gå med ryttere hele sommeren igennem.

I græsningssæsonen klarer ponyer/heste sig stort set med græsset, (dog ikke i skolesommerferien hvor de naturligvis fodres dagligt), men i hele vinterhalvåret bliver de bundet 1 time dagligt ved hver sin krybbe, således at alle kan fodres individuelt, og få det korrekte tilskud af vitaminer og mineraler under hensyntagen til deres størrelse, behov o.s.v.

Bunden i løsdriftsstalden er dækket med rigelige mængder halm og hø eller græsfrøhalm, således at der altid er noget rart at pille i.

Kun i selve skolesommerferien omdannes løsdriftsstalden ved hjælp af letopstilleligt færdigt staldinventar (moduler også i halvtømmer) til en alm. konventionel stald med spiltove og boxe. Der er således også altid boxe til disposition til de feriedeltagere, der selv medbringer pony/hest.

Vores egne ponyer/heste slippes igennem hele skolesommerferien på fold om natten, hvor de så kan sove og/eller græsse, som de lyster. Til rådighed for dem, der evt. selv medbringer pony/hest, er der et par motions- og græsfolde, der dog ikke benyttes om natten, hvor disse ponyer/heste står på stald.

Den meget frie måde at holde ponyer/heste på giver os til gengæld nogle usædvanligt velafbalancerede, harmoniske og glade dyr, til glæde for os alle.

Denne form for “luxustilværelse” som vores ponyer og heste nyder her, er du altså også med til at støtte, når du vælger ENGHØJS PONYCLUB til dit rideferiested.